current location : Lyricf.com
/
Songs
/
Unuduldum lyrics
Unuduldum lyrics
turnover time:2024-07-19 07:43:38
Unuduldum lyrics

Bənd 1

Ürəyimi bilə-bilə oda salıb unuduldum

Göz yaşımı silə-silə yada salıb unuduldum (x2)

Anlamadın eşqimi, nə tikan nə gül kimi

Sevgimizə yad kimi, unuduldum (x2)

Nəqarət x2

Unuduldum,

Sevə-sevə, unuduldum

Gözyaşımı silə-silə,

Unuduldum...

Bənd 2

Doğma izlər harda itir, mənim üçün zaman bitir

Ötənlərə qərib-qərib heyran olub unuduldum

Anlamadın eşqimi, nə tikan nə gül kimi

Sevgimizə yad kimi, unuduldum

Nəqarət x4

Unuduldum,

Sevə-sevə, unuduldum

Gözyaşımı silə-silə,

Unuduldum...

Comments
Welcome to Lyricf comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
Roya
  • country:Azerbaijan
  • Languages:Azerbaijani, Turkish
  • Genre:Pop
  • Official site:https://www.facebook.com/RoyaOfficial/
  • Wiki:https://en.wikipedia.org/wiki/Roya_%28singer%29
Roya
Roya Also Performed Pyrics
Latest update
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved