current location : Lyricf.com
/
Songs
/
Karlı kayın ormanı lyrics
Karlı kayın ormanı lyrics
turnover time:2024-07-19 07:20:26
Karlı kayın ormanı lyrics

Karlı kayın ormanında

Yürüyorum geceleyin

Efkarlıyım, efkarlıyım

Elini ver nerde elin

Memleket mi yıldızlar mı

Gençliğim mi daha uzak

Kayınların arasında

Bir pencere sarı sıcak

Ben ordan geçerken biri

Amca dese gir içeri

Girip yerden selamlasa

Hane içindekileri

Yedi tepeli şehrimde

Bıraktım gonca gülümü

Ne ölümden korkmak ayıp

Ne de düşünmek ölümü

Comments
Welcome to Lyricf comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
Zülfü Livaneli
  • country:Turkey
  • Languages:Turkish
  • Official site:http://www.livaneli.gen.tr/
  • Wiki:http://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BClf%C3%BC_Livaneli
Zülfü Livaneli
Latest update
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved