current location : Lyricf.com
/
Songs
/
Бързо по гръб [Barzo po grab] lyrics
Бързо по гръб [Barzo po grab] lyrics
turnover time:2024-06-25 04:20:20
Бързо по гръб [Barzo po grab] lyrics

Неразумно е да хапеш устните.

Неразумно е да гледаш в мен, с тези очи.

Ала рискът те влече и докосваш ме с ръце.

Още, още малко.

Виждам, че не те е страх и харесва ми това.

Още, още малко да ме имаш.

Бързо по гръб падай и със устни влудявай!

Всичко от мен искай! Вече си поела риска.

Бързо по гръб падай, белези ми оставяй!

Бързо по гръб! Искам нещо неприлично тази нощ.

Всеки опит да те спра, излишен е.

Всеки дъх рискуваме, сега, да ни влуди.

Ала рискът те влече и докосваш ме с ръце.

Още, още малко.

Виждам, че не те е страх и харесва ми това.

Още, още малко да те имам.

Бързо по гръб падай и със устни влудявай!

Всичко от мен искай! Вече си поела риска.

Бързо по гръб падай, белези ми оставяй!

Бързо по гръб! Искам нещо неприлично тази нощ. (x2)

Comments
Welcome to Lyricf comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
Boris Dali
  • country:Bulgaria
  • Languages:Bulgarian
  • Genre:Pop-Folk
Boris Dali
Boris Dali Also Performed Pyrics
Latest update
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved