current location : Lyricf.com
/
Songs
/
Вечерна птица [Večerna ptica] lyrics
Вечерна птица [Večerna ptica] lyrics
turnover time:2024-07-19 07:48:07
Вечерна птица [Večerna ptica] lyrics

Изчезна вечерното твое лице,

но твоята вечер не чезне.

Аз виждам копнеещи светли ръце –

крилата на песен вечерна.

Вечерната песен на наш'та любов

копнее небе неизгряло.

Зад тъмен прозорец от порив и зов

просветва лице закопняло.

(×2):

Не питам за слънце, за радостен ден,

не търся звезда утешима.

Небе незалязващо има във мен

и пее там птица незрима.

Дали ме докосна, дали е била

за миг любовта тази вечер?

Аз виждам копнеещи светли крила –

ръцете на радост далечна.

Вечерната песен на наш'та любов

лети като птица вечерна,

но вече разбирам след порив и зов,

че вечната вечер не чезне.

(×4):

Не питам за слънце, за радостен ден,

не търся звезда утешима.

Небе незалязващо има във мен

и пее там птица незрима.

Comments
Welcome to Lyricf comments! Please keep conversations courteous and on-topic. To fosterproductive and respectful conversations, you may see comments from our Community Managers.
Sign up to post
Sort by
Show More Comments
Lili Ivanova
  • country:Bulgaria
  • Languages:Bulgarian, German, Russian, Italian+4 more, Spanish, English, French, Turkish
  • Genre:Pop, Pop-Rock
  • Official site:http://www.lili.bg/
  • Wiki:https://bg.wikipedia.org/wiki/Лили_Иванова
Lili Ivanova
Latest update
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved